Trainee Stories

Esmé werkt al vanaf haar 18e in de zorg en is tijdens haar Traineeship bij High Select gemotiveerd geraakt om een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van deze zorgprocessen.

Esmé van Herpen
06 jun 2022

“Ik wil werken met mijn hoofd, handen en hart. Ik ben een echt mensen-mens en wil bijdragen aan het welzijn van anderen”. Dit is wat ik vlak na mijn afstuderen schreef in mijn brief aan High Select. Nu ik klaar ben met het Traineeship omschrijft deze quote nog steeds goed waarom ik voor deze start van mijn carrière gekozen heb.

Al van jongs af aan heb ik een passie voor het helpen van anderen. Om deze reden ben ik op 18 jarige leeftijd begonnen met werkzaamheden binnen de revalidatie- en ouderenzorg. Nauw contact met mensen in combinatie met het kunnen bijdragen aan het welzijn van anderen is wat mij energie geeft.

Toch vond ik het moeilijk om na de middelbare school een studierichting te kiezen. Vrienden en familie zagen mij niet dagelijks in een witte doktersjas door het ziekenhuis lopen. Dus leek de studie Biomedische Wetenschappen een goed alternatief. Maar ik kwam er al snel achter dat dit niet genoeg is voor mij. Daarom ben ik een Master in de richting van management en beleid in de zorg gaan volgen om weer dichter bij zorgprocessen en patiënten te komen staan.

Ik merkte dat het nauwe contact met andere zorgverleners en het opbouwen van een bijzondere vertrouwensband met cliënten mij erg gelukkig maakte.

Na het afronden van deze Master heb ik gewerkt als ADL-assistent. In deze functie bood ik ondersteuning en verzorging aan cliënten met een lichamelijke functiebeperking. Ik merkte dat het nauwe contact met andere zorgverleners en het opbouwen van een bijzondere vertrouwensband met cliënten mij erg gelukkig maakte. Daarnaast heb ik in deze functie direct meegemaakt tegen welke barrières zorgverleners en cliënten aanlopen.

Toen ik begon met het Traineeship van High Select mocht ik mijn eerste project bij Amstelring uitvoeren. Ik was binnen het innovatieplan ‘Slimmer Zorgen met Technologie’ medeverantwoordelijk voor een aantal deelprojecten, zoals:

  • Wearables en E-health;
  • Zorg-technotheek;
  • Robotica en Domotica;
  • Leren met plezier;
  • Data science en data gedreven werken.

Naast het innovatieplan heb ik samen met een team een grootschalig project om de woonzorgtechnologie (WZT) op alle locaties van Amstelring te vervangen gerealiseerd. Daarnaast droeg ik bij aan het functioneel beheer van de huidige woonzorgtechnologie en scholing van de medewerkers.

Het Traineeship van High Select maakt dit mogelijk en heeft mij de kans gegeven te ontdekken waar mijn passie en ervaringen het best tot zijn recht komen.

Ik heb als tweede project bij Karakter de praktijkopleiding (P-opleidingen) gecoördineerd en droeg verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling. Daarnaast was ik projectleider/onderzoeker voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’. Met dit project is de toekomstige jeugdhulp verbeterd door te leren van hulpverleningstrajecten die eindigde in specialistisch weinig voorkomende jeugdhulp.

Ik heb vanuit Karakter interne casusreviews uitgevoerd en heb verschillende samenwerkingen met organisaties in de regio opgezet. Aansluitend heb ik de bevindingen uit het onderzoek gepresenteerd en acties geformuleerd ter verbetering van de georganiseerde regiotafels met onder andere de betrokken gemeente.

Ik ben gemotiveerd een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van deze zorgprocessen. Het Traineeship van High Select maakt dit mogelijk en heeft mij de kans gegeven te ontdekken waar mijn passie en ervaringen het best tot zijn recht komen.

Esmé is na haar Traineeship in dienst getreden bij Karakter in de rol van opleidingsmanager KJP-, P- & VS opleidingen.